ЙОВ България е оторизиран сервизен и продуктов център на няколко световноизвестни ОЕМ-производители на двигателни мостове. Предлагаме нови компоненти за първоначално вграждане, както и ремонт на всички видове задвижващи мостове за строителни, минни и селкостопански машини и др.