ЙОВ България предлага аналогови и дигитални усилвателни платки, пригодени към вентилната технология. Платките са в евро формат или като компактни модули. В зависимост от конкретната нужда, може да се избира между външна и интегрирана на самия вентил електроника. Програмата се допълва от сензори, датчици др.

Микропроцесорните контролери са проектирани да управляват до 4 пропорционални електромагнитни клапани. В контролерите винаги се зарежда стандартният приложен софтуер, който е “готов за използване” и параметрите на управление могат лесно да се настройват чрез софтуера WST Studio.

Доставя се в компактен пакет, специално проектиран да издържа на вода, температура, влажност и високи вибрации, характерни за тежки условия.

Хидравличните елементи предлагани от ЙОВ България намират приложения в различни отрасли като:

  • Селско стопанство – трактори, косачки, балировачки, дробилки за дърва, комбайни, телескопични челни товарачи, пръскачки, горски машини, сеялки и др;
  • Металургия – хидравлични преси, металорежещи, металообработващи и други машини;
  • Строителство – телескопични и ножични платформи, бетонобъркачки, бетонпомпи, асфалтополагащи машини, земекопни машини, сонди, пердашки, ножични и телескопични платформи, мобилни кранове и др.;
  • Складова техника – мотокари, електрокари, нивелиращи платформи и др.;
  • Комунална техника;
  • Автомобилостроене;
  • Енергетика;