Продуктите на Dana Motion Systems се състоят от механични редукторни системи, комбинирани с хидравлично-електронни продукти, осигуряващи иновативни решения.

Наименованието „Dana Off-Highway Motion and Drive Technologies“ е съвкупност от структури и е резултат от придобиването на бизнеса на Brevini Fluid Power от DANA.