ЙОВ България предлага разнообразие от високопроизводителни филтри за различни видове течности, гарантиращи оптимални условия за правилна и надеждна експлоатация.

Продуктовата гама обхваща филтри за маслени, хидравлични системи и горивни системи, центробежни (центрофуги), филтри за аериране и обезвъздушаване, филтри тип Gap и др., като най-честите им приложения са:

  • Строителна техника;
  • EDM машини;
  • Подемна и повдигаща техника;
  • Индустриални перални машини;
  • Компресори и вакуумни помпи;
  • Селскостопанска техника;
  • Хранително-вкусовата промишленост;
  • Вятърна енергия;