ЙОВ България е част от Axel Johnson International, частна индустриална група, която придобива и развива компании в стратегически избрани пазарни ниши, предимно предлагащи индустриални и технологични решения.

Групата е активен и дългосрочен собственик, чиято мисия е да стимулира поддържането на бизнеса и растежа. Тя изгражда и развива групи от компании с общи стратегически цели, стимулирайки съвместни инициативи и споделяне на знания. Axel Johnson International обхваща пет бизнес сфери:

 • решения за обработка на флуиди
 • индустриални решения
 • решения за повдигане
 • решения за пренос на енергия
 • и транспортни решения.

Axel Johnson International притежава предприемаческа култура, където децентрализираното и ангажирано лидерство позволява бързи решения. Групата има четири приоритетни области: дигитализация, обслужване, устойчивост и развитие на хората. Axel Johnson International е със седалище в Стокхолм, Швеция.

 

110
110
компании
4100+
4100+
персонал
27
27
страни
960+
960+
милиона евро годишни продажби
С какво се занимаваме?
ЙОВ България

ЙОВ България е инженерингова компания, която предлага най-съвременни технологични решения, сервиз и търговия с компоненти за нуждите на първоначално вграждане (OEM) и следпродажбено обслужване. Сред секторите, в които работим са:

 • машиностроене
 • строителна техника
 • минни машини
 • селскостопанско оборудване
 • морски сектор
 • железопътни машини
 • енергетиката
 • обработка на материали
 • камионна и автобусна индустрия

Ние предлагаме широка гама от висококачествени персонализирани и иновативни продукти, като

 • задвижващи технологии
 • силова хидравлика
 • охладителни системи
 • филтриращи технологии и други

Нашият собствен сервизен център осигурява възможност за ремонт на гаранционни и извънгаранционни компоненти.

ЙОВ България
История

1993

Групата ЙОВ е основана,  a първият офис е създаден в Полша. Със своята диверсифицирана бизнес дейност, компанията първоначално покрива територията на Централна Европа, като непрекъснато се разширява. Днес, притежавайки повече от 25 години опит, марката ЙОВ е добре позната като пазарен лидер и доставчик на хидравлични компоненти и услуги.

2003

ЙОВ България е регистрирана като юридически независима единица, отговорна за развитието на източноевропейския пазар. През годините, нарастващите клиентски нужди, създават предпоставки за възприемане модела на постоянно променяща се и обновяваща се компания. Днес фирмата е локирана в собствена сграда (София, Герман), снабдена с офис, складова и сервизна база, както и работилница. Гордеем се, че сме сертифицирани като един от световните лимитирани Dana Spicer® сервизен и продуктов център, обхващащ територията на България, Румъния, Сърбия и Македония. Като част от нашата експанзия, през 2019 г. бе открито румънското представителство на ЙОВ България (Букурещ).

2017

От 2017 г. ЙОВ България, както и цялата ЙОВ ГРУП, са част от бизнес групата „Индустриални решения” на Axel Johnson International и сестринско дружество на TransAuto AB, която е активна в дистрибуцията и обслужването на мобилни и морски транспортни средства в cеверните пазари и в Русия.

ЗАЩО НИЕ
Нашите ценности

ПАРТНЬОРСТВО

С НАДЕЖДНИ ДОСТАВЧИЦИ

РАЗНООБРАЗИЕ

ОТ ПЕРСИНАЛИЗИРАНИ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ

ВСЕОТДАЙНОСТ И РАЗБИРАНЕ

В ОБСЛУЖВАНЕТО НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

УСТОЙЧИВИ ПОЛИТИКИ

И КОРЕКТНОСТ

ПОСТОЯННО УЧЕНЕ,

РАЗВИВАНЕ И НОУ-ХАУ
ЗАЩО НИЕ
Нашата визия

ПРОСПЕРИРАЩА РАБОТНА СРЕДА

Да осигурим здравословна и етична работна среда, с ефективни процеси

ВСЕОБХВАТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА

Да поддържаме високо ниво на професионални услуги

СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ФОКУС

Развиваме съвместно нашите умения, провеждаме специализирани обучения и насърчаваме ученето

СЪОТВЕТСТВИЕ С КЛИЕНТСКАТА НУЖДА И СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ

Акцент върху дългосрочните отношения с партньори и клиенти

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОЯЛНОСТ

Предлагане на услуги с добавена стойност и високо качество
Политика на
Устойчивост

Като част от Axel Johnson International, ние споделяме интегрирани политики за устойчивост, които изискват общо разбиране за бъдещия ангажимент, практики и цели. Устойчивостта е приоритетен фокус във всички наши стратегии, като основна ценност е да бъде утвърдено като корпоративен стил и култура. Ние разбираме, че това е постоянен процес, изискващ ежедневни усилия и дългосрочна нагласа към минимизиране въздействието от бизнес дейността. Поради тази причина определяме ключови критерии като част от нашите показатели за изпълнение. Постоянните ни усилия поставят акцент върху следните значими области:

Поддържане на политики за ефективно използване на ресурсите и опазване на околната среда.
Сътрудничим с партньори, които могат да гарантират съответствие в рамките на международните устойчиви стандарти.
Да бъдем обучени на устойчивите тенденции и да осъзнаваме техните последствия.
Осигуряваме среда за равни възможности.
Работете с нас
Изпратете ни съобщение