ЙОВ България е доставчик на висококачествени охладители и топлообменници, както и персонализирани решения, които отговарят на най-високите стандарти за качество.

Предлаганите от нас охладители се вграждат в строителна техника, въздушни компресори, металургични комбинати, оборудване в селското и горското стопанство, автомобили, железопътен транспорт и специални приложения.

Охладителни системи са приложими още в тежки машини, железопътна и минна техника, селскостопански машини и стационарни системи като генератори, преси или компресори.