Ние сме позиционирани като индустриален доставчик и център за предоставяне на услуги, покриващи пазарите в Централна и Източна Европа. С присъединяването към семейството на Axel Johnson International, групата разширява географския си обхват и асортимент.

trance

ЙОВ е сестринско дружество на Trans-Auto AB, която е активна в разпространението и обслужването на мобилни и морски транспортни средства на скандинавските пазари и в Русия.

ЙОВ България
Ексклузивни оторизации
Dana SPICER ® Оторизиран сервизен и продуктов център
България, Румъния, Македония, Сърбия
Dana Brevini 1
Dana Motion BREVINI® oторизиран дистрибутор
България, Румъния
Rexnord CENTA® оторизиран дистрибутор
България, Румъния, Унгария, Сърбия, Македония, Хърватска, Босна и Херцеговина, Косово