ЙОВ България предлага голям набор, различни по обем помпи, изградени на вариативни принципи: зъбни помпи, радиално-бутални и аксиално-бутални помпи. Аксилнобуталните помпи се предлагат с различни вариации на управление: с постоянен обем и с регулатори, позволяващи плавна промяна на обема от нула до максимум, LS управление, механично, хидравлично, електрохидравлично и аутомотивно.

Хидравличните помпи предлагани от IOW България намират приложения в различни отрасли като:

  • Селско стопанство – трактори, косачки, балировачки, дробилки за дърва, комбайни, телескопични челни товарачи, пръскачки, горски машини, сеялки и др;
  • Металургия – хидравлични преси, металорежещи, металообработващи и други машини;
  • Строителство – телескопични и ножични платформи, бетонобъркачки, бетон помпи, асфалтополагащи машини, земекопни машини, сонди, пердашки, ножични и телескопични платформи, мобилни кранове и др.;
  • Складова техника – мотокари, електрокари, нивелиращи платформи и др.;
  • Машиностроене – хидравлични станции и агрегати;
  • Автомобилостроене;
  • Енергетика;