Предлагаме цялостни инженерни решения, с приложения в множество различни индустрии. Продуктовият ни асортимент е силно диверсифициран и намира употреба в редица случаи – стандартизирани и нестандартни производства.

ПРИЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ
ФИЛТРИРАЩИ ТЕХНОЛОГИИ
 • пречистват и отделят въздух от маслото – приложимо във всички машини за компресиране на въздух, навсякъде където има нужда от чист въздух (болници, предприятия, заведения), в сервизи, в които се работи с пневматични инструменти и съоръжения и др. Осигуряват нисък спад на налягането и икономия на енергия, висококачествена филтрационна среда, ниска консумация на масло, надеждност, стабилност и дълъг живот.
 • подходящи за употреба навсякъде където е необходим постоянен поток на въздух и непрекъснат процес: хранително-вкусова промишленост, печатници, пречиствателни станции и др.
 • премахват вода, твърди частици и други замърсености от въздух в резервоари, трансформатори, редуктори, хидравлични системи и скоростни кутии. Предпазват трайно целия двигател – на автомобил, комбайн, трактор, минни и строителни машини. Гарантират по-голяма мощност на двигателя; понижават вредните газови емисии; подпомагат правилната експлоатация на бордовата електронна система. Осигуряват основната и идеалната горивно-въздушна смес. Висококачествените филтри “MANN & HUMMEL” улавят частици с размери, по-малки от 0.5 микрометра – те са електростатично заредени и филтриращите материали имат многослойна структура.
 • приложими в минната промишленост, болници, обществени и бизнес сгради, магазини, камери за съхранение на хранителни продукти, депа за отпадъци и др.
 • панелни, зиг-заг и джобни – за първа степен на очистване на въздуха във вентилационни и климатични инсталации
 • зиг-заг, джобни, компактни и ръкавни – за втора степен на очистване на въздуха в климатични и вентилационни системи
 • за крайна степен на очистване на въздуха във вентилационни и климатични инсталации.
 • приложими във всички индустрии, в които е необходимо смазване и охлаждане. Пречистват циркулиращото моторно масло от прах, отделен при триенето на метални частици, остатъци от горивния процес и сажди. Осигуряват оптимална защита на компонентите на двигателя. Благодарение на своята масивна конструкция, висококачествени уплътнения, устойчивост на налягане и защитен от корозия корпус, маслените и хидравлични филтри, се отличават със стабилност и херметичност.
 • различни видове датчици и индикатори, които спомагат за своевременна смяна на филтъра и по този начин предпазват системите на дадената машина. Особено приложими на места, в които има голяма запрашеност: минна индустрия, строителна и агро техника.
ПРИЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ
РЕДУКТОРИ И ЗАДВИЖВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

Стандартни апликации – примери:

 • Машини за рециклиране на отпадъци
 • CNC машини
 • Бетонови инсталации
 • Хранилки за животни
 • Tранспортьори
 • Мелници за производство на пелети
 • Преса за прозиводство на пелети
 • Шредери за метал
 • Шредери за пластмаса
 • Бакет елеватори
 • Елеватори
 • Опаковъчни машини с въртящо рамо; машини с въртяща платформа; орбитални машини и автоматични машини
 • Машини и оборудване на хранително-вкусовата промишленост
 • Оборудване за мандри
 • Оборудване за пивоварни
 • Оборудване за транспортни средства за храни
 • Оборудване за производство на фураж
 • Решения за пакетиране (торбички, чаши, картонени кутии, бутилки)
 • Обработка на стомана и други метали
 • Производство на метални изделия
 • Оборудване за химически процеси и фармацевтичната индустрия
 • Фина механика и оптика
 • Оборудване за опазване на околната среда
 • Саваци, преливници
 • Пясъкочистачи
 • Декантери
 • Утайкоуплътнители с централно задвижване
 • Утайкочистачи за първични и вторични радиални утаители
 • Транспортьори
 • Реагентно стопанство
 • Лифтови устройства
 • Приемна линия за производство на висококачествени вина
 • Ферментатори за бели и червени вина
 • Пастьоризация и охлаждане
 • Заквасочници
 • Производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, извара, масло
 • Пресоване на сиренина
 • Линия за производство на меки сирена

Нестандартни проекти – примери:

 • Wave Рark (за дърпане на wakeboard)
 • Симулатори в детски увеселителни паркове
 • Поставка за бутилка вино с бавна ротация (за участия в изложения)
 • Покривала на камиони
 • Чевермета
 • Хоби машина за домашна лютеница
 • Машини за точене на ножове
 • Лебедки за изтегляне на дървесина
 • Задвижване на завесите в театри
 • Приспособления за бънджи скокове
ПРИЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ И МИННИ МОБИЛНИ ЗАДВИЖВАЩИ СИСТЕМИ

Приложения:

 • Подземни минни машини – товарачи, камиони, минни автомобили, пробивни машини
 • Добивни минни машини
 • Строителни машини – кранове, товарачи
 • Селскостопански машини
 • Железопътни приложения – маневрени локомотиви, машини за поддръжка на железопътни пътища
 • Терминални контейнерни машини
 • Мотокари
 • Телескопични товарачи
 • Военни машини
 • Машини с употреба в морската индустрия
 • Машини с употреба в медицината
 • Промишлени машини