Строителство

Фирмата е оторизиран сервизен и продуктов център. Доставяме и вграждаме единствено оригинални резервни части. Нашият екип притежава експертни познания в областта на цялостни задвижвания за строителни машини: двигателни мостове, хидродинамични трансмисии, карданни валове, еластични съединители и други. Предлагаме компоненти за първоначално вграждане – като OEM дистрибутор, доставчик на ретрофитни компоненти и резервни части. Решенията са проектирани специално за стационарни и мобилни приложения.

Селско стопанство

Специализирани сме в доставка, вграждане и поддръжка на цялостни задвижвания за селскостопански машини: двигателни мостове, хидродинамични трансмисии, карданни валове, еластични съединители и други. Работим единствено с оригинални резервни части. Нашите партньори са лидери в мобилната хидравлика и стационарните задвижвания. Предлагаме пълна гама филтриращи системи за мобилни селскостопански приложения. Марките AmberLine®, BlueLine®, Gearoxx, които популяризираме, са предназначени за селскостопанския пазар и се отличават със стабилни характеристики и икономичност.

Минна промишленост

Фирмата е оторизиран сервизен и продуктов център. Доставяме и вграждаме единствено оригинални резервни части. Нашият екип притежава експертни познания в поддръжката на цялостни задвижвания: двигателни мостове, хидродинамични трансмисии, карданни валове на мобилни минни машини, стационарни редуктори в системите за обработка и транспорт на материала и други.

Хранително-вкусова промишленост

Ние сме утвърден доставчик на задвижващи системи, с разнообразно приложение. Заедно с нашите клиенти проектираме решения – от суровината, до крайния продукт – преработка на вино, мляко, месо, зърно, напитки, опаковки, транспортиране. Продуктите от марките IOW BlueLine® и Gearoxx, са предназначени за пазара за преработка на материали и опаковъчни процеси, като същевременно се отличават със своите стабилни характеристики и икономична линия.

Фармацевтика

Предлагаме решения за първоначално вграждане /OEM/ на задвижвания за транспортни линии и конвейри, както и пълната гама филтри и сепаратори за компресор и вакуум помпи. Продуктите от марките IOW BlueLine® и Gearoxx, са предназначени за пазара за преработка на материали и опаковъчни процеси, като същевременно се отличават със своите стабилни характеристики и икономична линия.

Горска промишленост

Съдействаме на нашите клиенти за проектиране и изграждане на цялостни системи за задвижване за мобилна механизация, използвана за подпомагане на горската промишленост (горски трактори, комбайни, асансьори, товарачи). Заедно с нашите доставчици монтираме разнообразие от лебедки и хидравлични системи, подготвени за работа в тежки условия на околната среда.

Транспорт на материали

Като традиционен партньор в инженеринга, ние адаптираме цялостни решения за задвижване и хидравлични системи, за нашите OEM клиенти. Имаме дългогодишен опит в подбора на хидростатични и хидродинамични системи. За клиентите на OES – в нашия оторизиран сервизен център – се ремонтират хидродинамични трансмисии и двигателни мостове. Всички компоненти преминават експлоатационен тест на установка – симулираща реални условия на работа – след което се доставят на клиентите, заедно с протокола от теста и карта за гаранционен период.

Железопътна механизация

Предлагаме съвместни инженерни разработки на клиентите за първоначално вграждане или ретрофит, с подбор на компоненти в системите за задвижване, хидродинамични или хидростатични трансмисии, карданни валове, охладителна система, еластични съединителни, филтърни системи. Както и гаранционно и следгаранционно обслужване на сервизните звена, с оригинални резервни части и оторизирана ремонтна дейност.

Mорски

Фирмата е доставчик на еластични съединители с широко приложение в корабни апликации. Лебедки с хидростатично задвижване и планетарни редуктори.

Енергия

Нашите специалисти са признати за надежден партньор в инженерната поддръжка на нови инсталации, преоборудване и подмяна на стари агрегати, ремонтиране на редуктори на системи за пренос на насипни товари, лентови, скрепкови транспортьори в електроцентрали. Доставяме и вграждаме единствено оригинални резервни части.