ЙОВ България разполага с богат набор от on/off и пропорционални разпределители с разнообразни възможности за монтаж, широка гама типоразмери, както и с различно по вид управляващо въздействие.

  • разпределители с директно действие с ръчно, механично, флуидно и електромагнитно (соленоидно) командване;
  • разпределители с флуидно и електромагнитно пилотно управление;

Хидравличните разпределители намират приложения в редица отрасли като:

  • Селско стопанство – трактори, косачки , балировачки, дробилки за дърва, комбайни, телескопични челни товарачи, пръскачки, горски машини, сеялки и др.
  • Металургия – хидравлични преси, металорежещи, металообработващи и други машини;
  • Строителство – бетонобъркачки, бетон помпи, асфалтополагащи машини, земекопни машини, сонди и др.;
  • Складова техника – мотокари, електрокари, нивелиращи платформи и др.;
  • Комунална техника;
  • Автомобилостроене;
  • Енергетика;