ЙОВ България е оторизиран сервизен и продуктов център на няколко световноизвестни ОЕМ-производителя на трансмисии, с приложения в строителни и минни машини: багери, пробивни машини, товарачи, грейдери и др.

Всички продукти са произведени в САЩ и Европа, разработени в тясно сътрудничество с клиентите и имат изграден имидж, благодарение на своите оптимални решения.