Ние предлагаме диференцирано портфолио от технологии за филтрация, с широк спектър от индустриални приложения. Изборът се основава на следните ключов параметри: точност и високо качество на изпълнение, висока ефективност, абсолютна чистота, увеличаване на експлоатационните очаквания, ергономичното пространство за инсталиране.

Въздушни филтри
Сепаратори за компресори и вакуум помпи
Хидравлични филтри
Маслени филтри
Филтри за вентилационни и климатични системи
Филтри за компресиран въздух

Създаваме иновативни инженерни решения за филтрация въздушни филтри, хидравлични филтри, горивни филтри, сепаратор за вода и масло, работещи в замърсена среда и с високи изисквания.

Подхождаме индивидуално към всеки проект, като го персонализираме, чрез инсталиране на стандартни компоненти, без да правим компромис с качеството на най–икономично ниво.

Индустриалните филтри, най-често намират приложения в следните производства и индустрии:

  • Компресори и вакуум помпи
  • Селскостопанска техника
  • Минно оборудване
  • Строителна техника
  • Железопътни превозни средства
  • Камиони
  • Генератори и много други