Хидравличните компоненти, които предлагаме са идивидуални хидростатични решения за отворен или затворен кръг. Ние разработваме цялостна система – базирана на дългогодишен опит – използван за създаване на хидравлични и електро/хидравлични компоненти, проектирани от утвърдени доставчици. В  нашата практика използваме аксиално/бутални помпи с изменяем дебит, радиално-бутални или зъбни помпи за захранване на хидравличните системи, като ги управляваме с пропорционални разпределители, дирекционни разпределители, електромагнитни разпределители, комбинирани с електронни карти.

Помпи
Мотори
Спирачни системи и компоненти
Разпределители
Охладители
Електроника

Ние оказваме съдействие на нашите клиенти, с цел постигане на максимална производителност и осигуряване на техническа помощ през целия производствен цикъл.

В допълнение, можем да предложим богат набор от вентили и клапани с различни възможности за монтаж:

 • разпределители с директно действие с ръчно, механично, флуидно и електромагнитно командване;
 • разпределители с флуидно и електромагнитно пилотно управление;
 • седлови клапани;
 • обратни клапани;
 • различни предпазни клапани и редуцир-вентили;
 • дросели и регулатори за дебит ;
 • двупътни клапани за вграждане (кетридж елементи);
 • хидроакумулатори;

Основните индустрии, в които хидравличните компоненти намират приложение, са следните:

 • Селско стопанство – трактори, косачки, балировачки, дробилки за дърва, комбайни, телескопични челни товарачи, пръскачки, горски машини, сеялки и др;
 • Металургия – хидравлични преси, металорежещи, металообработващи и други машини;
 • Строителство – телескопични и ножични платформи, бетонобъркачки, бетонпомпи, асфалтополагащи машини, земекопни машини, сонди, пердашки, ножични и телескопични платформи, мобилни кранове и др.;
 • Складова техника – мотокари, електрокари, нивелиращи платформи и др.;
 • Комунална техника;
 • Автомобилостроене;
 • Енергетика;